Skole i Mambasa, med fokus på barn med hørselshemning.

I byen Mambasa, nordøst i Kongo, ligger kirken CELPA Jerusalem. Gjennom samarbeid med denne kirken har vi fått bygge gode og nære vennskap til noen av områdets mange barn og unge som lever med ulike grader av hørselshemning. Etter flere samtaler med disse barna og lokale myndigheter, ser vi at veldig mange barn og unge i nettopp dette området er berørt. Hvorfor så stor del av lokalbefolkningen fra spebarns alder lider av delvis eller full hørselsnedsettelse har vi ikke klart å finne svar på, og vi har heller ikke klart å finne noen tall på hvor mange barn og unge det er snakk om. Lite til ingenting er blir gjort for å finne ut av hva/hvorfor, eller for hjelpe de berørte barna og familiene deres. – Dette ønsker vi å gjøre noe med.

P1040625Da familiene og samfunnet rundt har liten til ingen kunnskap om hvordan man skal kunne samarbeide og kommunisere med mennesker med tung eller fullstendig nedsatt hørsel, er utfordringene de berørte barna møter i hverdagen mange. De lever en utrolig hard tilværelse hvor man kan sette misbruk og mindreverd som de store overskriftene. Sammen med å spre kunnskap i nærmiljøet, ser vi at skole og utdannelse er det viktigste verktøyet vi kan gi disse barna i kampen mot en lysere fremtid. Via vår lokale kirke jobber vi derfor nå med å bygge en barneskole som skal tilby integrert og gratis utdannelse for byens mange barn og unge som lever med hørselshemninger.

Les mer om arbeidet HER.