CELPA Eben Ezer

CELPA Eben Ezer er en menighet som ble startet i Ituris provinshovedstad Bunia i 2010. I 2012 fikk kirken støtte fra misjonen til å kjøpe egen tomt, og har siden den gang jobbet hardt for å få opp et kirkebygg i varig materiale.

Med sin sunne forkynnelse og et stort hjerte for misjon gir arbeidet deres god frukt, både i og utenfor kirkens eget lokale. Det er nettopp deres unike brann for evangeliet som grunner i at vi de siste årene har jobbet i nært samarbeid med de kristne i Eben Ezer kirken for at drømmen om et solid kirkebygg skal bli virkelig.

Kirken som blir bygget har en størrelse på 15x23m, og man regner at kirken vil kunne ta imot omkring 1000mennesker. Under taket er høyt, noe som gir mulighet for å bygge en kontoravdeling over kirkelokalet. Under møtesalen er en sokkel-leilighet hvor pastor med familie idag er bosatt.Kirkebygg (1)Les rapportene fra bygging av Eben Ezer kirken HER.