Kirketak i Durba

I august/september 2018 var vi så heldige å få besøke våre gode venner i Durba da vi stod sammen med dem i arbeidet med å reise veggene i nytt kirkebygg. Det var en stor velsignelse for oss å få vitne til en enorm innsats og dugnadsånd blant våre lokale venner og medlemmer av CELPA kirken. Så inspirert ble vi at vi lovte kirken å støtte med takplater dersom de selv klarte å få opp rammekonstruksjonen på taket (selv om vi på det tidspunktet lå i minus på kontoen for støtte til kirkebygget).

Gjennom 2019 har vi mottatt jevnlige rapporter om hvordan de har jobbet trofast for å skaffe midler til å få opp tak-konstruksjonen på kirken, og det er med stor glede at vi nå har fått melding om at de er kommet i mål. Treverket er på plass, og de driver i disse dager med å olje planken slik at det skal ha lang holdbarhet.

durba3_Fotor_Fotor

Nytt kirkebygg: CELPA Durba sett fra fremsiden av tomten, januar 2020.

Durba1_Fotor_Fotor

Nytt kirkebygg: Inne i kirken, bak og opp mot plattformen. Januar 2020.

I tillegg til å olje treverket i tak-konstruksjonen jobber ungdommene i menigheten også med å lage murstein som skal ferdigstille veggene under mønet. En nabo (som ikke er medlem av kirken) har donert god jord som de kan bruke til mursteinen. De har et mål om å lage 10.000 murstein, og er allerede godt i gang.

Durba4_Fotor

Takket være gaver fra Mamre stiftelsen er vi på god vei for å dekke midlene til takplatene for dette kirkebygget (9 x19m), og overføring er i disse dager på vei til Kongo. Vi håper og tror at takplatenes ankomst vil gi en ekstra giv og glede over den lokale dugnadsånden, og gleder oss til å høre om fortsettelsen.

Jeg vil bare påpeke til slutt at jeg synes virkelig det er helt fantastisk at i tillegg til at de har klart å skaffe midler til materiale, så er all arbeidskraft og fagekspertise for å reise denne kirken en dugnadsinnsats fra de lokale ungdommene, hvorav de fleste er arbeidsløse. Herlighet for en gjeng med fantastiske mennesker! Må Gud velsigne de for denne enorme innsatsen de gjør for Hans rikes sak.

(Les gjerne også sakene under for tidligere rapporter fra arbeidet i Durba)

Vi er med å bygger!

For et år siden ble vi utrolig oppmuntret da vi på et kirkebesøk til Durba så hva de hadde fått til på lokalt nivå av tomte-kjøp og bygging. Med støtte fra dere der hjemme i Norge kunne vi på et nytt besøk nå i høst være med å økonomisk støtte våre venner i Durba for å få opp en kirke i varig materiale.

Med et snitt på over 120 besøkende på Gudstjenestene pr dags dato, er den lille jordkirka hvor menigheten samles blitt noen nummer for liten. Med litt ekstra godvilje er det (så vidt) enda plass til alle men det blir fort varmt og trangt når lovprisningen starter, så her er det virkelig viktig å satse for å få opp et større kirkebygg så fort som mulig.

kirkeveggene skulle reises, og hver morgen startet med å samle alle til bønn for arbeidet; at Guds kjærlighet, fred og beskyttelse måtte hvile over dagen.annet (3)alle med (2)

Det er utrolig moro å være med å bygge kirke når vi opplever at hele menigheten er med om arbeidet. Det manglet ikke på frivillige arbeidere de 2 ukene det tok å reise veggene, og det var derfor fra morgen til kveld enorm aktivitet på kirketomten. kvinnene hentet vann og jobbet på kjøkkenet, mannfolka/ungdommene bygget, og til og med barna kom frivillig hver dag for å hjelpe til med å bære vann og å plukke opp rustne spikere fra bakken.annet (1)Pastor Abibu fra Ariwara (som var med å starte opp arbeidet i Durba) og Scott jobbet hardt hver dag for å lede innkjøp, samt passe på at byggingen gikk riktig for seg. Vi er enda forundret over hvor langt vi kom på midlene vi hadde tilgjengelig. Mye er nok takket være en enorm frivillig innsats, og godt samarbeid med lokale kjøpmenn som gav oss gode priser på byggemateriale.idag (1) I bildet over ser dere kirketomta fra veien, med pastorboligen til venstre og jordkirken hvor menigheten i dag samle til høyre. I midten er byggeprosjektet for kirke i varig materiale.

Tusen takk til Mamre stiftelsen, Arild Årebrot, Tøtlandsmo kreative tjenester, Salem Sauda og Zion Osterøy for økonomisk støtte til saken.

 

Kirkevekst og utvikling i Durba, Haut-Uele

Tidligere i høst fikk vi endelig mulighet til å reise tilbake til gullbyen Durba for å hilse på våre kjære venner i nord. Byen som i dag viser et folketall på i overkant av 62.000 innbyggere har hatt en stor aktivitetsvekst siden forrige besøk for halvannet år siden. Flere nasjonale og internasjonale handelsmenn har flyttet sine filialer hit, noe som har resultert i at Durba de siste par årene er vokst til å bli det største handelssenteret i området.

CELPA Durba, Januar 2017 (32)

Kibali elven som renner gjennom byen

I en gullgraverby som Durba finner man et flertall av unge mennesker som er kommet langt hjemmefra i søken på den store lykken, og et utsvevende liv fylt av alkohol og prostitusjon blir en stor del av hverdagen blant menneskene i byen. Flere ulike karismatiske grupper og sekter kommer til for å sette opp sine kirker, og et forvrengt evangeliet blir forkynt i bytte mot rikdom og profitt. Behovet for å bygge en kirke hvor sunn forkynnelse og å vinne de fortapte for Jesus står i fokus, er utrolig stort i denne byen.

Med en adresse i bydelen Duembe har CELPA kirken en beliggenhet vis a vie Durbas største markedsplass, og dermed også en stor fordel i evangeliseringsarbeidet for å nå ut til byens befolkning. Menigheten, som startet opp med en liten gruppe mennesker i 2014, er i dag blitt en sakte men sikkert voksende forsamling på 56 døpte og aktive medlemmer og har et gjennomsnitt på 80 besøkende mennesker på søndagens Gudstjeneste. Lokale gaver og bidrag har resultert i at de har kunnet kjøpe seg en tomt på 20×50 meter hvor de har bygd opp en jordhytte til pastorfamilien, en jordkirke på 6×11 meter, samt at de nå siste året har ferdigstilt grunnmuren på et nytt kirkebygg i varig materiale med målene 9x19meter.

MisjonDurba (2)

CELPA Durba sin kirketomt, august 2017

Misjonen støtter pr dags dato arbeidet med å organisere undervisning for menighetens ungdommer og medlemmer i evangelisering, samt at vi har et håp om en dag å få mulighet til å støtte denne forsamlingen med midler til å bygge sin kirke. -Noe som vi alt sammen håper og tror vil hjelpe menigheten til å utvikle et sunt og aktivt arbeid i nærområdet for å nå ut til lokalbefolkningens fortapte sjeler med nåden og kjærlighetens sanne evangelium om Jesus Kristus, Guds sønn.

Evangeliet sprer seg i Haut Uele

Nordvest for Ituri ligger Haut Uele.
Først i 2003 tok CELPA tak i området da ny utpost ble åpnet i hovedstaden Isiro, og med hjelpe fra Jon Anders Bregård ble utposten velsignet med fint kirkebygg i 2007. Isiro ligger ett stykke nordøst for Kisangani (hovedstaden i Tshopo) som har vært, og fremdeles er, ansvarlige for utposten. I mangel på villige og/eller tilgjengelige nasjonale arbeidere har utvikling av arbeidet i Haut Uele stått stille.
I 2015 har nå våre nasjonale CELPA medarbeidere nord i Ituri tatt saken i egne hender, og gått inn med evangeliet i Haut Uele fra østsiden. Kirken vår i Ariwara (45km nord fra Aru-se kart) åpnet utpost i Durba (14km nord for Watsa på veien til Faradje, se kart) i 2014, men arbeidet stod i stampe da de manglet en trofast arbeider på stedet. I mai 2015 fikk vi i misjonen mulighet til å støtte kirken med transportpenger for evangelist m/familie samt 6mnd støtte til liv og virke. Arbeidet har etter den tid virkelig blomstret. Forrige uke fikk vi gleden av vår første tur over i Haut Uele, sammen med Ituri ansvarlig -Mubake og pastor Abibu fra Ariwara, for å besøke våre kristne der og å se på arbeidet.
Jeg skal innrømme at det er ikke ofte jeg blir så positivt overrasket over misjonsarbeidet som jeg ble da vi ankom Durba.

Scott til venstre, etterfulgt av Mubake i midten og Abibu til høyre

Siden utplassering av evangelist pastoren vår Musambilwa har de kristne selv skaffet seg tomt på 20x50m like bak den ene markedsplassen, og de har bygget en hangare på 7x16meter som idag fungerer som kirkelokale -alt kun med lokal støtte innad i Durba.
Kirken har siden mai døpt 7 mennesker og er idag en forsamling med 31medlemmer, med ett snitt på 67 oppmøtte på søndagsmøtene.
På søndagen fikk jeg endelig oppleve å være vitne til et søndagsskolearbeid med stort hjerte til både Gud og barna, -akkurat som jeg har lengtet etter. -Og på søndagens gudstjeneste var vi hele 126 personer samlet, store og små, for å gi Gud ære og lovprisning. -Flere var ufrelste venner og kolleger av våre kristne som stilte opp etter innbydelse og med stor nysgjerrighet.
Durba ligger øst i Haut Uele ikke langt fra grensa til Ituri, og 180km fra Ituri byen vår Aru. Grunnet den store gullgruve aktiviteten her via Kibali gold mine(del av området Moto goldfields, som igjen er en av de større gullgruvene i Afrika) er Durba en by i stadig vekst og utvikling. Grunnet dette er veiene utrolig godt vedlikeholdt da all gulltransporten går via Ituri nord og inn i Uganda.
Tanken med arbeidet som er startet her er å nå ut med evangeliet til folket i Durba, men også å gå videre med evangeliet i Haut Uele -via Watsa (hvor vi idag allerede har en liten gjeng kristne som samles i en av stuene sine hver søndag), Faradje og Dungu -og tilslutt møtes med arbeidet i Isiro.

Kibali elven som renner ned langs Durba by

Ved inngangen til den stadig voksende gullbyen Durba.