Kirketak og stor glede

I lang tid har vi i misjonen jobbet hardt sammen med de lokale kristne i Eben Ezer kirken for å få opp et solid kirkebygg i varig materiale. Menigheten består idag av 172 døpte kristine tillagt menigheten, har et snitt på 238 besøkende mennesker på søndagens Gudstjeneste og en søndagsskole med 50 barn; noe som gjør Eben Ezer til CELPAs største forsamling i Ituri distriktet. Menigheten har et stort hjerte for misjon, og deres arbeid for evangeliets fremgang og sunne forkynnelse gir god frukt både i og utenfor menighetens lokale.

Kirkebygg (2)Det gjenstår enda endel arbeid før kirken står ferdig, men det er med stor glede vi nå kan formidle at i august 2017 kunne den lille trekirken, hvor forsamlingen frem til nå har hatt sine samlinger, endelig rives og det nye kirkelokale bli tatt i bruk. Trekirken ble forsiktig plukket fra hverandre, transportert og bygget opp igjen slik at den kan tjene som møtelokale til ny utpost i Bunia by. -Så her går ingenting til spille.

Søndag 24.september 2017 var vi i misjonen utrolig glade for å kunne delta på vår første Gudstjeneste i den nye store kirken. Tross kraftig regnvær var vi 223 mennesker samlet, inkludert 84 barn, til stor fest for å ære kongenes Kongo, Jesus Kristus.

Tusen takk til alle dere som har vært med om å få opp dette byggverket, både i bønn og økonomi. Enda har vi en vei igjen å gå, men du verden så langt vi er kommet!

Må Gud være oss nådig og velsigne oss, og må Hans ansikt lyse over oss, så Hans vei kan kjennes på jorden, Hans frelse blant alle folkeslag” Salme 67: 2-3

Samarbeid og fremgang

I løpet av 2015/2016 fikk misjonen i Ituri inn en del midler fra pinsekirken Filadelfia Ålesund og Anne Massi Solholm som sammen med lokale givere i Bunia utgjorde at vi klarte å få opp veggene i kirken vår Eben Ezer. I 2016 fikk vi også inn en del midler fra LU (det norske landsutvalget for pinsemisjonen i Kongo), men valgte å sette disse midlene på hold for å gi de lokale medarbeiderne våre her i Kongo mulighet og tid til å være med i byggeprosessen. Tålmodighet og ventetid har virkelig vist seg å gi frukt. Med gaven fra LU, samt en generøs gave fra Lars Hara Bringeland og nå sist også støtte fra PYM, fikk misjonen nylig handlet inn takplater, plank og sement som ble kjørt til byggeplassen i forberedelse for å få på plass kirketaket.

Denne gaven har den siste måneden resultert i en stor oppvåkning blant slitne og trette lokale kristne som nå med en fornyet styrke og et helt og villig hjerte, gjør alt de kan for å samle inn siste rest. Hver dag ser vi store forandringer i byggeprosessen, og vi tror nok ikke at det er lang tid igjen til vi endelig kan få ferdig det enormt store prosjektet med å få på plass taket, og etterhvert rive den lille trekirken som er blitt så alt for liten for de 223 aktive barna og voksne i menigheten.eben-ezer-kirketak-2eben-ezer-kirketak-7Hva gavene fra Norge og misjonen gjør med de lokale kristnes giverglede og fornyet håp for utvikling er en fryd å få være vitne til i misjonsfeltet. Forrige søndag da vi deltok på kirkens Gudstjeneste, ble det rimelig varmt og trangt om plassen da dansen og jubelen tok til i det menigheten gav Gud ære og takk. Til alle dere som er med oss fra Norge via bønn og økonomiske gaver for dette prosjektet: Tusen, tusen takk for alt dere er med om å gi.februar-kirketak-2-16Tenkte det var passende å avslutte dagens lille glad rapport med Eben Ezer kirkens “slagord” for disse byggeårene. Ordet er hentet fra 1.Krønikerbok 28:10 og står skrevet på lingala, swahili og fransk på veggene i den lille trekirken; Bare se nå, for Herren har utvalgt deg til å bygge et hus til helligdommen. Vær bare sterk og gjør det!

Misjon og kirkebygg i Bunia

Selv om man ikke alltid er like trofast i å rapportere fra feltet, så betyr ikke det at arbeidet står stille. Guds arbeid går frem. Med økonomisk støtte fra Filadelfia kirken i Ålesund samt engasjement fra de lokale kristne i Bunia, har det siden i våres igjen blitt arbeidet videre for å reise kirken vår Eben Ezer i Bunia. Etter en lengre misjonstur til det nord vestlige området i Kongo (Gemena), var det utrolig gledelig å komme hjem igjen til Ituri og Bunia å se fruktene av dette samarbeidet mellom misjon og lokal kirke.
Kirkebygget vårt har iløpet av våren/sommeren fått opp størsteparten av veggene, og nå gjenstår å legge et godt grunnlag for å reise taket over. Selv om vi kanskje underveis føler det går trått i misjonsarbeidet, er det utrolig oppmuntrende når man ser seg tilbake for så å oppdage hvordan arbeidet har utviklet seg siden vi først kom til Ituri i 2014.

Bildene over viser Eben Ezer slik kirkebygget stod da vi kom til Bunia i april 2014. Mesteparten av veggene i sokkelleiligheten under kirken var reist, men man hadde store problemer med å se hvordan vi skulle få økonomi til å bygge etasjen for å kunne begynne på kirkebygget over. Tomtekjøp og grunnmur som var blitt lagt ble gjort i samarbeid med Jon Anders Bregård, og de lokale kristne hadde selv reist veggene i sokkel-leiligheten.

I dag er pastoren flytten inn i sokkelleiligheten, kirkeveggene nærmer seg toppen, og vi begynner nå å planlegge tak-konstruksjonen. Det er enda utrolig mye arbeid som gjenstår men vi ser at det går fremover, og vi gleder oss over at vi bedre klarer å skimte målstreken.

Tusen takk for alt dere er med å gi til arbeidet for å bygge kirke i Ituri -både i bønn og økonomi. Gavene dere gir er med å oppmuntre lokale kristne til å gi, noe som igjen skaper en utrolig positiv sirkel og utvikling i arbeidet. Eben Ezer er en misjons engasjert menighet som til stadighet åpner nye utposter samt setter igang tiltak for å hjelpe mennesker rundt dem. Vi ber og håper at menigheten vil fortsette å brenne for evangeliets fremgang i nabolaget, og at dette kirkesenteret som vi nå er med om å bygge dermed kan gi frukter langt utover Bunias grenser. -All ære og takk til Han som har all makt og som er verdig!

Kirkebygging i Bunia fortsetter

Våren 2015 var det fest i Ålesund da Anne Massi Solholm fyllte sine 70år, og vi ble i den forbindelsen velsignet med en gave til arbeidet for Guds rike i Ituri, Kongo. Noe av gaven gikk til Eben Ezer kirken i Bunia, og vi kunne derfor endelig i høst/vinter gjøre ferdig grunnmuren, samt starte på veggene. I tillegg til selve kirken, ble også gulv lagt i sokkel-leiligheten under kirken, og pastorfamilien kunne endelig flytte inn i september. CELPA misjonen har ett veldig godt samarbeid med de kristne i Eben Ezer, og det er en fryd å kunne være vitne til hvor utrolig mye misjonspengene kan gjøre når også de lokale kristne er med og gir av hva de har.

På hjørnet og fremsiden av kirken. Trebygget du ser er hvor de kristne samles pr.dags dato

Pastor Mubake utenfor sokkelleiligheten hvor han nå bor med sin familie. Over leiligheten ser man at veggene på kirken reiser seg.

Ingrid S.Østhus taler på et utendørs møte på Eben Ezer 27.12’16.

Kirkebygging i Bunia

Etter ett år uten aktivitet på bloggen, har jeg bestemt meg for å gi det ett nytt forsøk. Vil med jevne mellomrom her oppdatere dere på ulike aktiviteter vi deltar i her i Ituri, både i det private og i arbeid.
Idag har vi vært innom på besøk hos Eben Ezer kirken i Bunia. I desember kom det inn økonomisk støtte fra Mamre stiftlesen og Ingeborg Eikeland til kirkebygget, og det var en fryd idag å få være vitne til dugnadsånden og utviklingen som denne støtten har satt i gang. Flere av de kristne møter opp for å hjelpe til med bygginga idag, med bæring og matlaging. Også kristne fra andre CELPA kirker i Bunia har kommet for å hjelpe med transport og ingeniørkunnskaper. Tomta ligger i en helling, og det er derfor blitt bestemt at det skal bygges en sokkel-leilighet til pastoren fremme i hellingen, og over vil det komme en kirke på 15x21m. Kirken som ble startet i distrikthovedstaden Bunia i 2010, er idag en voksende forsamling med 180medlemmer, hvoran 15 ble døpt og lagt til menigheten i april. De er ansvarlige for 3CELPA utposter i distriktet, Mambasa, Komanda og Bunia Makedonia, og har ett stort hjerte for å gå ut med evangeliet -både i nærområdet og videre utenfor bygrensene.

“…Himmelens Gud skal selv gi oss fremgang. Derfor vil vi, Hans tjenere, gjøre oss klare og bygge!…” Neh.2:20