Kirketak i Durba

I august/september 2018 var vi så heldige å få besøke våre gode venner i Durba da vi stod sammen med dem i arbeidet med å reise veggene i nytt kirkebygg. Det var en stor velsignelse for oss å få vitne til en enorm innsats og dugnadsånd blant våre lokale venner og medlemmer av CELPA kirken. Så inspirert ble vi at vi lovte kirken å støtte med takplater dersom de selv klarte å få opp rammekonstruksjonen på taket (selv om vi på det tidspunktet lå i minus på kontoen for støtte til kirkebygget).

Gjennom 2019 har vi mottatt jevnlige rapporter om hvordan de har jobbet trofast for å skaffe midler til å få opp tak-konstruksjonen på kirken, og det er med stor glede at vi nå har fått melding om at de er kommet i mål. Treverket er på plass, og de driver i disse dager med å olje planken slik at det skal ha lang holdbarhet.

durba3_Fotor_Fotor

Nytt kirkebygg: CELPA Durba sett fra fremsiden av tomten, januar 2020.

Durba1_Fotor_Fotor

Nytt kirkebygg: Inne i kirken, bak og opp mot plattformen. Januar 2020.

I tillegg til å olje treverket i tak-konstruksjonen jobber ungdommene i menigheten også med å lage murstein som skal ferdigstille veggene under mønet. En nabo (som ikke er medlem av kirken) har donert god jord som de kan bruke til mursteinen. De har et mål om å lage 10.000 murstein, og er allerede godt i gang.

Durba4_Fotor

Takket være gaver fra Mamre stiftelsen er vi på god vei for å dekke midlene til takplatene for dette kirkebygget (9 x19m), og overføring er i disse dager på vei til Kongo. Vi håper og tror at takplatenes ankomst vil gi en ekstra giv og glede over den lokale dugnadsånden, og gleder oss til å høre om fortsettelsen.

Jeg vil bare påpeke til slutt at jeg synes virkelig det er helt fantastisk at i tillegg til at de har klart å skaffe midler til materiale, så er all arbeidskraft og fagekspertise for å reise denne kirken en dugnadsinnsats fra de lokale ungdommene, hvorav de fleste er arbeidsløse. Herlighet for en gjeng med fantastiske mennesker! Må Gud velsigne de for denne enorme innsatsen de gjør for Hans rikes sak.

(Les gjerne også sakene under for tidligere rapporter fra arbeidet i Durba)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s