Vi er med å bygger!

For et år siden ble vi utrolig oppmuntret da vi på et kirkebesøk til Durba så hva de hadde fått til på lokalt nivå av tomte-kjøp og bygging. Med støtte fra dere der hjemme i Norge kunne vi på et nytt besøk nå i høst være med å økonomisk støtte våre venner i Durba for å få opp en kirke i varig materiale.

Med et snitt på over 120 besøkende på Gudstjenestene pr dags dato, er den lille jordkirka hvor menigheten samles blitt noen nummer for liten. Med litt ekstra godvilje er det (så vidt) enda plass til alle men det blir fort varmt og trangt når lovprisningen starter, så her er det virkelig viktig å satse for å få opp et større kirkebygg så fort som mulig.

kirkeveggene skulle reises, og hver morgen startet med å samle alle til bønn for arbeidet; at Guds kjærlighet, fred og beskyttelse måtte hvile over dagen.annet (3)alle med (2)

Det er utrolig moro å være med å bygge kirke når vi opplever at hele menigheten er med om arbeidet. Det manglet ikke på frivillige arbeidere de 2 ukene det tok å reise veggene, og det var derfor fra morgen til kveld enorm aktivitet på kirketomten. kvinnene hentet vann og jobbet på kjøkkenet, mannfolka/ungdommene bygget, og til og med barna kom frivillig hver dag for å hjelpe til med å bære vann og å plukke opp rustne spikere fra bakken.annet (1)Pastor Abibu fra Ariwara (som var med å starte opp arbeidet i Durba) og Scott jobbet hardt hver dag for å lede innkjøp, samt passe på at byggingen gikk riktig for seg. Vi er enda forundret over hvor langt vi kom på midlene vi hadde tilgjengelig. Mye er nok takket være en enorm frivillig innsats, og godt samarbeid med lokale kjøpmenn som gav oss gode priser på byggemateriale.idag (1) I bildet over ser dere kirketomta fra veien, med pastorboligen til venstre og jordkirken hvor menigheten i dag samle til høyre. I midten er byggeprosjektet for kirke i varig materiale.

Tusen takk til Mamre stiftelsen, Arild Årebrot, Tøtlandsmo kreative tjenester, Salem Sauda og Zion Osterøy for økonomisk støtte til saken.

 

One thought on “Vi er med å bygger!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s