Julegaven som ble levert i påsken

Å gi gaver er en utrolig fin gest som jeg har tro på kan oppmuntre, styrke og varme hjertet til de aller fleste mennesker, uansett alder, nasjonalitet eller sosiale stilling. Som misjonær er det derfor en utrolig stor velsignelse å kunne være «postmann» når gaver fra Norge blir sendt ut til Kongo. Men med velsignelsen ligger også et stort ansvar, spesielt når gaven ikke har en helt spesifikk adressert «til-lapp». Behovene rundt oss er så mange og å velge ut «vinneren» av gaven og bønnesvaret er langt fra lett. Når vi finner oss i slike situasjoner prøver vi ofte å prioritere områder hvor vi har tro på at gaven kan utgjøre størst forskjell i arbeidet for å bygge en bedre fremtid -enten målet er et enkelt menneske, en familie eller et lite lokalt samfunn.

Da vi di to siste årene har mottatt julegaven merket «Barn i nød» fra Filadelfia Drammen, ble mottaker-valget lagt til de fattige barna i Boyaseganu og prosjektet med å få opp et varig skolebygg i landsbyen. I disse fattige landsbyene er skolegang en luksus, kanskje mer for jenter enn for gutter. Jentene trengs hjemme for å passe på småsøsken, hjelpe mor med husarbeid, hente vann og ved, samt å jobbe på åkeren. -Det er jo også nettopp her «en kvinnes plass» er, og derfor blir nok dessverre hjemmet sett på som jentenes fremste og viktigste læreplass. Også i skoler hvor man ser på elevlistene at det er gode %-tall med jenter blant elevene, er realiteten ofte at grunnet alle pliktene hjemme blir fraværet blant jente-elevene såpass stort at de får minimalt ut av skoleårene sine.

Å oppmuntre jenter til skolegang er derfor et absolutt viktig og aktuelt tema i dette nord-vestlige området av Kongo hvor fattigdommen står på det sterkeste. I arbeidet for å få en fungerende og aktiv likestilling mellom jenter og gutter i barnas rett til skolegang og utdannelse, ser man at dette er noe som mest sannsynlig vil ta noen generasjoner før vi er i mål. – Men vi kan ikke legge saken til sides av den grunn. Temaet er noe vi stadig prøver å sette fokus på i samtaler med landsbyboerne og landsbylederne i Boyaseganu når vi er der.

Da vi i påsken 2017 tok turen tilbake til Boyaseganu, kunne vi med hjelp av julegaven fra Filadelfia, oppmuntre de 63 jentene i barneskolen vår til å fortsette skolegangen ved å gi dem sine helt egne skoleuniformer (i tillegg til å kjøpe nye byggematerialer til skolen). Mange av jentene fikk til stor glede og begeistring for første gang oppleve å få klær skreddersydd personlig til dem, og flere av foreldrene kom for å takke, tydelig berørt over gaven; «Ingen har noen gang gjort noe slikt for oss før».

De beste gavene

En takknemlig mor kommer med ananas

Julegave til Barn i nød (7)

63 stolte jenter med sine første skoleuniformer

Lite aner nok vi om hva gavene egentlig gjør med menneskers hjerter og liv, så takk til alle dere der hjemme for gavene som kommer inn. Det er en stor velsignelse for oss å få lov til å være deres postbud.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s