Kirkevekst og utvikling i Durba, Haut-Uele

Tidligere i høst fikk vi endelig mulighet til å reise tilbake til gullbyen Durba for å hilse på våre kjære venner i nord. Byen som i dag viser et folketall på i overkant av 62.000 innbyggere har hatt en stor aktivitetsvekst siden forrige besøk for halvannet år siden. Flere nasjonale og internasjonale handelsmenn har flyttet sine filialer hit, noe som har resultert i at Durba de siste par årene er vokst til å bli det største handelssenteret i området.

CELPA Durba, Januar 2017 (32)

Kibali elven som renner gjennom byen

I en gullgraverby som Durba finner man et flertall av unge mennesker som er kommet langt hjemmefra i søken på den store lykken, og et utsvevende liv fylt av alkohol og prostitusjon blir en stor del av hverdagen blant menneskene i byen. Flere ulike karismatiske grupper og sekter kommer til for å sette opp sine kirker, og et forvrengt evangeliet blir forkynt i bytte mot rikdom og profitt. Behovet for å bygge en kirke hvor sunn forkynnelse og å vinne de fortapte for Jesus står i fokus, er utrolig stort i denne byen.

Med en adresse i bydelen Duembe har CELPA kirken en beliggenhet vis a vie Durbas største markedsplass, og dermed også en stor fordel i evangeliseringsarbeidet for å nå ut til byens befolkning. Menigheten, som startet opp med en liten gruppe mennesker i 2014, er i dag blitt en sakte men sikkert voksende forsamling på 56 døpte og aktive medlemmer og har et gjennomsnitt på 80 besøkende mennesker på søndagens Gudstjeneste. Lokale gaver og bidrag har resultert i at de har kunnet kjøpe seg en tomt på 20×50 meter hvor de har bygd opp en jordhytte til pastorfamilien, en jordkirke på 6×11 meter, samt at de nå siste året har ferdigstilt grunnmuren på et nytt kirkebygg i varig materiale med målene 9x19meter.

MisjonDurba (2)

CELPA Durba sin kirketomt, august 2017

Misjonen støtter pr dags dato arbeidet med å organisere undervisning for menighetens ungdommer og medlemmer i evangelisering, samt at vi har et håp om en dag å få mulighet til å støtte denne forsamlingen med midler til å bygge sin kirke. -Noe som vi alt sammen håper og tror vil hjelpe menigheten til å utvikle et sunt og aktivt arbeid i nærområdet for å nå ut til lokalbefolkningens fortapte sjeler med nåden og kjærlighetens sanne evangelium om Jesus Kristus, Guds sønn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s