Kirketak og stor glede

I lang tid har vi i misjonen jobbet hardt sammen med de lokale kristne i Eben Ezer kirken for å få opp et solid kirkebygg i varig materiale. Menigheten består idag av 172 døpte kristine tillagt menigheten, har et snitt på 238 besøkende mennesker på søndagens Gudstjeneste og en søndagsskole med 50 barn; noe som gjør Eben Ezer til CELPAs største forsamling i Ituri distriktet. Menigheten har et stort hjerte for misjon, og deres arbeid for evangeliets fremgang og sunne forkynnelse gir god frukt både i og utenfor menighetens lokale.

Kirkebygg (2)Det gjenstår enda endel arbeid før kirken står ferdig, men det er med stor glede vi nå kan formidle at i august 2017 kunne den lille trekirken, hvor forsamlingen frem til nå har hatt sine samlinger, endelig rives og det nye kirkelokale bli tatt i bruk. Trekirken ble forsiktig plukket fra hverandre, transportert og bygget opp igjen slik at den kan tjene som møtelokale til ny utpost i Bunia by. -Så her går ingenting til spille.

Søndag 24.september 2017 var vi i misjonen utrolig glade for å kunne delta på vår første Gudstjeneste i den nye store kirken. Tross kraftig regnvær var vi 223 mennesker samlet, inkludert 84 barn, til stor fest for å ære kongenes Kongo, Jesus Kristus.

Tusen takk til alle dere som har vært med om å få opp dette byggverket, både i bønn og økonomi. Enda har vi en vei igjen å gå, men du verden så langt vi er kommet!

Må Gud være oss nådig og velsigne oss, og må Hans ansikt lyse over oss, så Hans vei kan kjennes på jorden, Hans frelse blant alle folkeslag” Salme 67: 2-3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s