Når Gud skriver historie

Vi er tilbake i landsbyen Boyaseganu i det nord vestlige Kongo. Etter 2 måneder i ei jordhytte 50 kilometer fra telefonsignaler, strøm og butikker, er siste kvelden kommet før vi igjen skal ta tak på den 2000 kilometerlange hjemturen. Vi har fått opp vegger og tak på ett av de to skolebyggene, og kjenner oss litt stolte over arbeidet vi får være med om -å gi de lokale barna en god skole å lese på. Men det er ikke før denne kvelden at pastoren forteller oss den lokale historien, og det begynner å demre for oss at arbeidet Gud gjør i denne byggeprosessen er så mye mye større enn hva vi trodde.

På 1920-tallet tilkalte landsbyhøvdingene i området til møte for å diskutere hva de skulle gjøre da lidelsene ble store under de hvites misbruk av makt for å bygge veier og hus. Det ble vedtatt at heksedoktorene skulle tilkalle gudenes hjelp for å drive de hvite bort slik at den lokale befolkningen igjen kunne bli selvstendige og leve i fred. Kort tid etter resulterte de harde omgivelsene til at de hvite tilslutt valgte å forflytte seg. I en landsby noen kilometer lengre sør møtte de en høvding som var villig til å la dem bli, og de avtalte et samarbeid som ble starten på oppbygningen av byen Gemena. Gjennom generasjonenes løp i ettertid av dette har heksedoktorene i flere av landsbyene nord for Gemena gitt løfter til sine forfedre om å fortsette å beskytte lokalbefolkningen fra de hvite gjennom å vedlikeholde disse besvergelsene og ritualene. Det er derfor idag en felles forståelse og overbevisning blandt lokalbefolkningen at det er av denne grunnen alle forsøk på utvikling i området feiler, og at diverse prosjekter med økonomisk støtte utenfra aldri finner veien hit.

Våren 2016, etter vi hadde bygget grunnmur til skolen og forlatt landsbyen Boyaseganu, ble det straks satt igang arbeid blandt de lokale heksedoktorene med besvergelser og ritualer for å stoppe opp for videre utvikling i prosjektet, og å stenge veien for misjonærenes retur. Flere av de lokale mistet troen på at vi ville kunne holde løfte vårt om å returnere for å fortsette byggingen av den lokale skolen.

Da det første billasset med byggmaterialer kom til landsbyen i mars 2017 ble gatene straks fullt opp av mennesker som kom for å vitne til om det virkelig kunne være mulig. Ungdommen sang sanger om hvordan andre bygg raste sammen, men nå skulle alle få se at ingen krefter kunne stanse CELPAs skole i å bli bygget, -at CELPAs Gud er sterkere en heksedoktorenes besvergelser. Under byggeprosessen har lokalbefolkningen “holdt pusten” i påvente av at noe skal gå galt. På de 8 ukene vi har bodd i landsbyen har vi ikke hatt noen sykdom eller ulykker i tilknytning til skolebygget, noe som er ganske utrolig med tanke på alle begravelsene og ulykkene som har funnet sted i landsbyen i disse ukene, og alle syke vi har bedt for i denne tiden. Jungeltelegrafen går, og mennesker kommer på sykkel og til fots fra landsbyer flere kilometer unna for å se med egne øyne om det virkelig kan være sant hva de har hørt; at det nå blir bygget en skole i varig materiale i Boyaseganu. Mennesker kommer for å se beviset på at den eneste sanne Gud, Han som har skapt himmelen og jorden, er større og mektigere enn alle andre åndelige krefter. Skolen har blitt et symbol i område på at ingenting, selv ikke 100år gamle besvergelser, kan bekjempe Gud når Han sier JA. Et vitnesbyrd om Guds allmakt og enorme kjærlighet til lokalbefolkningen i Sud Ubangi og Boyaseganu.

DSC04023

Panorama av skoleplassen. Til venstre: nytt skolebygg med 1 kontor og 3 klasserom. Til høyre: grunnmur på skolebygg no.2, med det gamle skolebygget i bakgrunnen.

For Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke Mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere en jorden, slik er Mine veier høyere enn deres veier, og Mine tanker høyere en deres tanker (Jes.55:8-9).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s