Misjon og kirkebygg i Bunia

Selv om man ikke alltid er like trofast i å rapportere fra feltet, så betyr ikke det at arbeidet står stille. Guds arbeid går frem. Med økonomisk støtte fra Filadelfia kirken i Ålesund samt engasjement fra de lokale kristne i Bunia, har det siden i våres igjen blitt arbeidet videre for å reise kirken vår Eben Ezer i Bunia. Etter en lengre misjonstur til det nord vestlige området i Kongo (Gemena), var det utrolig gledelig å komme hjem igjen til Ituri og Bunia å se fruktene av dette samarbeidet mellom misjon og lokal kirke.
Kirkebygget vårt har iløpet av våren/sommeren fått opp størsteparten av veggene, og nå gjenstår å legge et godt grunnlag for å reise taket over. Selv om vi kanskje underveis føler det går trått i misjonsarbeidet, er det utrolig oppmuntrende når man ser seg tilbake for så å oppdage hvordan arbeidet har utviklet seg siden vi først kom til Ituri i 2014.

Bildene over viser Eben Ezer slik kirkebygget stod da vi kom til Bunia i april 2014. Mesteparten av veggene i sokkelleiligheten under kirken var reist, men man hadde store problemer med å se hvordan vi skulle få økonomi til å bygge etasjen for å kunne begynne på kirkebygget over. Tomtekjøp og grunnmur som var blitt lagt ble gjort i samarbeid med Jon Anders Bregård, og de lokale kristne hadde selv reist veggene i sokkel-leiligheten.

I dag er pastoren flytten inn i sokkelleiligheten, kirkeveggene nærmer seg toppen, og vi begynner nå å planlegge tak-konstruksjonen. Det er enda utrolig mye arbeid som gjenstår men vi ser at det går fremover, og vi gleder oss over at vi bedre klarer å skimte målstreken.

Tusen takk for alt dere er med å gi til arbeidet for å bygge kirke i Ituri -både i bønn og økonomi. Gavene dere gir er med å oppmuntre lokale kristne til å gi, noe som igjen skaper en utrolig positiv sirkel og utvikling i arbeidet. Eben Ezer er en misjons engasjert menighet som til stadighet åpner nye utposter samt setter igang tiltak for å hjelpe mennesker rundt dem. Vi ber og håper at menigheten vil fortsette å brenne for evangeliets fremgang i nabolaget, og at dette kirkesenteret som vi nå er med om å bygge dermed kan gi frukter langt utover Bunias grenser. -All ære og takk til Han som har all makt og som er verdig!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s