Carmel Komanda og distrikt konferanse

CELPA Ituri er idag en gruppe på 845 medlemmer, fordelt over 10 kirker og 4 (+2) utposter i provinsene Ituri og Haut Uele. Den siste uka har 21 representanter og ledere for arbeidet vært samlet i landsbyen Komanda, for å avgi rapporter og å planlegge videre fremover for Guds arbeide i Ituri.
I tillegg til kirkene har vi i Ituri en barne og ungdomsskole, en spesialskole for døve barn og unge, ett helsesenter, samt misjons engasjement i Uganda og Sør Sudan.

Tema for konferansen ble tatt fra apostlenes gjerninger 4:31-32: Å bli ledet av Den Hellige Ånd. Selv om vi enda er en liten gruppe så er det ikke å legge under en stol at det til tider er utfordringer i samarbeidet, og i å holde riktig og ett ærlig fokus. Tema for konferansen ble derfor en god påminnelse om hvor viktig det er å jobbe videre for enhet og kjærlighet, i både ledelsen og generelt mellom medlemmene, for at arbeidet vi gjør skal kunne bære frukt.

CELPA CARMEL, KOMANDA
I mangel på egen tomt møtes de kristne i Komanda idag i en jordkirke på lånt grunn. Vi har nå fått en unik mulighet til å kjøpe en billig sentral tomt ved hovedveien inn til sentrum av Komanda, og misjonen har gitt løfte om å støtte med 63% av dette kjøpet. Dersom alt går som vi håper på kan våre kristne i Komanda derfor, etter 5 år, endelig snart få seg ett eget sted å være.

 

Med hjelp fra Karin og Harald Helmersen, og Annhelen og Tom Reidar Gilje gav misjonen støtte til arbeidet i Komanda ved innkjøp av en motorsykkel jula 2014. Da kirken tidligere har slitt med oppfølging av arbeidet grunnet store avstander, har motorsykkelen vært til stor velsignelse det siste året i å besøke kristne, samt evangelisering i landsbyen og nærområdene rundt.

På tross av et medlemstall på 94, var vi på søndagen 245mennesker, store og små, samlet til fest for å lovprise Gud og å erklære CELPA Carmel -Komanda som en selvstendig kirke

Med en kirke på 7x13m var det morro, for første gang i vårt arbeid i Ituri, å oppleve en fullsatt kirke med oppsatt pressening ute for å kunne ta imot alle oppmøtte til søndagens Gudstjeneste.

En ny dag våkner til liv i Komanda

“Og da de hadde bedt, skalv stedet hvor de var samlet. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds Ord med frimodighet. Hele flokken av de troende var av ett hjerte og en sjel…”

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s