Evangeliet sprer seg i Haut Uele

Nordvest for Ituri ligger Haut Uele.
Først i 2003 tok CELPA tak i området da ny utpost ble åpnet i hovedstaden Isiro, og med hjelpe fra Jon Anders Bregård ble utposten velsignet med fint kirkebygg i 2007. Isiro ligger ett stykke nordøst for Kisangani (hovedstaden i Tshopo) som har vært, og fremdeles er, ansvarlige for utposten. I mangel på villige og/eller tilgjengelige nasjonale arbeidere har utvikling av arbeidet i Haut Uele stått stille.
I 2015 har nå våre nasjonale CELPA medarbeidere nord i Ituri tatt saken i egne hender, og gått inn med evangeliet i Haut Uele fra østsiden. Kirken vår i Ariwara (45km nord fra Aru-se kart) åpnet utpost i Durba (14km nord for Watsa på veien til Faradje, se kart) i 2014, men arbeidet stod i stampe da de manglet en trofast arbeider på stedet. I mai 2015 fikk vi i misjonen mulighet til å støtte kirken med transportpenger for evangelist m/familie samt 6mnd støtte til liv og virke. Arbeidet har etter den tid virkelig blomstret. Forrige uke fikk vi gleden av vår første tur over i Haut Uele, sammen med Ituri ansvarlig -Mubake og pastor Abibu fra Ariwara, for å besøke våre kristne der og å se på arbeidet.
Jeg skal innrømme at det er ikke ofte jeg blir så positivt overrasket over misjonsarbeidet som jeg ble da vi ankom Durba.

Scott til venstre, etterfulgt av Mubake i midten og Abibu til høyre

Siden utplassering av evangelist pastoren vår Musambilwa har de kristne selv skaffet seg tomt på 20x50m like bak den ene markedsplassen, og de har bygget en hangare på 7x16meter som idag fungerer som kirkelokale -alt kun med lokal støtte innad i Durba.
Kirken har siden mai døpt 7 mennesker og er idag en forsamling med 31medlemmer, med ett snitt på 67 oppmøtte på søndagsmøtene.
På søndagen fikk jeg endelig oppleve å være vitne til et søndagsskolearbeid med stort hjerte til både Gud og barna, -akkurat som jeg har lengtet etter. -Og på søndagens gudstjeneste var vi hele 126 personer samlet, store og små, for å gi Gud ære og lovprisning. -Flere var ufrelste venner og kolleger av våre kristne som stilte opp etter innbydelse og med stor nysgjerrighet.
Durba ligger øst i Haut Uele ikke langt fra grensa til Ituri, og 180km fra Ituri byen vår Aru. Grunnet den store gullgruve aktiviteten her via Kibali gold mine(del av området Moto goldfields, som igjen er en av de større gullgruvene i Afrika) er Durba en by i stadig vekst og utvikling. Grunnet dette er veiene utrolig godt vedlikeholdt da all gulltransporten går via Ituri nord og inn i Uganda.
Tanken med arbeidet som er startet her er å nå ut med evangeliet til folket i Durba, men også å gå videre med evangeliet i Haut Uele -via Watsa (hvor vi idag allerede har en liten gjeng kristne som samles i en av stuene sine hver søndag), Faradje og Dungu -og tilslutt møtes med arbeidet i Isiro.

Kibali elven som renner ned langs Durba by

Ved inngangen til den stadig voksende gullbyen Durba.

One thought on “Evangeliet sprer seg i Haut Uele

  1. Pingback: Kirkevekst og utvikling i Durba, Haut-Uele | Med Kongo i våre hjerter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s