Hjertebarnas nyttårsfest

Når man beveger seg over i ett nytt år så har vi vell alle en tendens til å ville feire med de menneskene som ligger oss nærmest hjertet, og turen vår i år gikk til våre døve barn i Mambasa. Mambasa er et område med utrolig mange døve barn og unge -og mange som kommer hit undrer seg over hva dette kommer av. Ingen lokale rapporter nevner noe om det, og det er ukjent om dette noen gang er blitt forsket på. Våre arbeidere har gjort undersøkelser som viser at det gjelder en gruppe på over 200barn og unge i Mambasa territoriet. Dette er barn som ikke har noen til å kjempe for seg og sine rettigheter,- som hver dag møter utfordringer av ett absolutt mindreverd i familie og nabolag.

Hjertebarna samlet til nyttårsfest sammen med misjonærene og lokale CELPA ledere.

Barna selv forteller fra hverdagen sin om hvordan de må kjempe for å få mat hjemme, om hvordan de alltid blir satt i siste rekke både når det gjelder fritid, skoletid, seng og klær. Alltid i siste rekke i en lang søskenflokk hvor mor og far ofte sliter med å få endene til å møtes.

CELPA Mambasa har ildsjeler som brenner for å hjelpe nettopp disse barna -og med Guds hjelp gi de et håp om en bedre morgendag gjennom å lære dem hvem Gud er, lese og skrive, kommunikasjon gjennom tegnspråk og mattematikk. 4 lærere jobber non-profit 6 dager i uka, og setter til stadighet disse barna over sine egne behov for materielle goder. De drømmer om å en dag få ha ett eget skolebygg, men samles i dag i et lånt lokale for skoleundervisningen. Etterhvert som CELPAs jordkirke får vinduer og dører på plass, så vil de kunne flytte inn der inntil videre. I og med at barna sjeldent får “fritid” fra hjemmet til å gå på skolen har vi pr.dags dato kun 32 elever i alderen 4-22år, tross det store antallet døve i området. Tegnspråk blir også tilbudt på Gudstjenestene og på søndagsskolen, og rundt 15 av barna er trofast med på kirkens samlinger.

Vi i misjonen har noen ganger vurdert å gi disse barna hjelp gjennom å gi de klær og madrasser,  men har kastet tanken fra oss da barna mest sannsynlig vil bli tvunget av mor og far til å gi gaven sin videre til sine “friske og mer verdifulle” søsken. Vi har derfor komt frem til at den beste måten å velsigne de på er å støtte opp om skolearbeidet når vi har mulighet. I februar 2015 fikk vi inn en pengegave fra Barizi band etter et møte i Filadelfia Drammen, og i desember kom det inn mld fra søstermisjonen i Filadelfia Drammen om en pengegave til barna våre i Ituri. Dette gav oss muligheten vi ønsket for å gi disse barna en god start på ett nytt år. 4 store tavler ble kjøpt inn til skolen, samt kritt, skrivebøker, penner, linjaler, swahili skolebibel m.m. Vi inviterte barna til en skikkelig fest med brus og kjøtt, og kunne gledelig gi lærerne en liten oppmuntring som takk for insatsen de gjør i disse barnas liv.

Elevene i matkø for festmåltid

Utdeling av div.skolemateriale

Misjonærene Ingrid og Lars Gustav sørger for latter og underholdning med en livlig fremførelse av “Når det stormer”

Lokale myndigheter har gitt døveskolen som de drømmer om engang å få bygge eget lokale på. Tomta ligger et lite stykke utenfor sentrum, men har god beliggenhet ved hovedveien.

Tusen takk til Søstermisjonen i Filadelfia Drammen, og Barizi band for gaven dere gav som gjorde denne festen og gavene mulig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s