Kirkebygging i Bunia fortsetter

Våren 2015 var det fest i Ålesund da Anne Massi Solholm fyllte sine 70år, og vi ble i den forbindelsen velsignet med en gave til arbeidet for Guds rike i Ituri, Kongo. Noe av gaven gikk til Eben Ezer kirken i Bunia, og vi kunne derfor endelig i høst/vinter gjøre ferdig grunnmuren, samt starte på veggene. I tillegg til selve kirken, ble også gulv lagt i sokkel-leiligheten under kirken, og pastorfamilien kunne endelig flytte inn i september. CELPA misjonen har ett veldig godt samarbeid med de kristne i Eben Ezer, og det er en fryd å kunne være vitne til hvor utrolig mye misjonspengene kan gjøre når også de lokale kristne er med og gir av hva de har.

På hjørnet og fremsiden av kirken. Trebygget du ser er hvor de kristne samles pr.dags dato

Pastor Mubake utenfor sokkelleiligheten hvor han nå bor med sin familie. Over leiligheten ser man at veggene på kirken reiser seg.

Ingrid S.Østhus taler på et utendørs møte på Eben Ezer 27.12’16.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s